Включване на научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“ във Факултета по класически и нови филологии в международната научна мрежа JaRICCA

Научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“ във Факултета по класически и нови филологии, учредена през месец ноември 2019 г. с подписването на договор между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института за сътрудничеството и езика „Камойш“ към Министерството на външните работи на Португалия, се включи в международната научна мрежа JaRICCA .

Научната мрежа обединява всички научноизследователски катедри по света, които носят името на португалския Нобелов лауреат Жозе Сарамаго. Те функционират в Университета на Виго, Университета на Рим – 3, Автономния университет на Барселона, Университета на Гранада, Националния университет на Кордоба в Аржентина, Автономния университет на Мексико, а от началото на 2020 г. – и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Сред основателите на мрежата се нареждат още десет високоавторитетни научни организации от Португалия, Франция, Испания, Бразилия и САЩ.

Сред своите основни цели и задачи JaRICCA поставя развитието на съвместни научноизследователски проекти с оглед трансфера на знания в областта на лузитанистичните изследвания; организирането и осъществяване на съвместни дейности с цел разпространение на лузитанистиката, като например международни образователни курсове, конференции, симпозиуми и семинари; подкрепа на преподаватели, изследователи и студенти; осъществяване и обмен на академични публикации в сферата на лузитанистиката; обмен на студенти, преподаватели и изследователи, както и други дейности и международни проекти, свързани с развитието и разпространението на научните изследвания в областта на лузитанистиката.

Включването на научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“ при Факултета по класически и нови филологии в международната научна мрежа JaRICCA ще допринесе за по-широката международна видимост на изследователската дейност, която се развива от преподавателите и докторантите в специалност „Португалска филология“, и ще разшири възможностите за международно сътрудничество за осъществяване на научноизследователски, образователни и културни инициативи в областта на лузитанистиката в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *