Начало

Добри дошли в сайта на научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“, учредена във Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ с договор за сътрудничество между Софийския университет и „Камойш“ – Институт за сътрудничеството и езика, Португалия.