Студентски конкурс по превод в чест на Световния ден на португалския език, 2023 Г.

              

 

Катедра по португалистика и лузофонски изследвания и Научноизследователска катедра „Жозе Сарамаго“ във Факултета по класически и нови филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ПО ПРЕВОД ОТ ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК, 2022 г.

 

 1. Конкурсът по превод се организира ежегодно от Катедрата по португалистика и лузофонски изследвания и Научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“ при Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в чест на Световния ден на португалския език – 5 май.
 2. Насочен е към студентите от специалност „Португалска филология“ и студенти, които изучават португалски език.
 3. Определя се една първа награда, която има парично изражение на стойност 250 лв. Отличеният превод получава грамота, а всички участници в конкурса – сертификати за участие.
 4. При наличието на много добри работи Журито си запазва правото да определи и Награда за оригинален превод.
 5. Конкурсната задача за Конкурс 2023 г. се състои в подготвянето на български писмен превод на португалоезично художествено произведение: “Um coração ardente”, на Лижия Фагундес Телес (Lygia Fagundes Telles), което може да откриете тук.
 6. Работите трябва да бъдат написани с текстообработваща програма, четима от Word за Windows (docx, doc., rtf.), в шрифт TimesNewRoman, размер на шрифта 12, междуредие 1,5 при 6 пункта, полета на страницата: 2,5 см горе, долу, ляво и дясно.
 7. Конкурсът е анонимен. Данните на участниците се засекретяват, преди работите да бъдат насочени към журито с цел гарантиране на анонимността на етапа на оценяване. Авторите на преводи трябва да напишат в текста на имейла, с който ги изпращат, трите си имена и телефон за връзка.
 8. Конкурсните работи се изпращат на електронен адрес: konkurs_prevod_2023@abv.bg
 9. Крайният срок за изпращане на конкурсните преводи е 26 април 2023 г.
 10. Конкурсните работи се оценяват от жури, съставено от академични специалисти по португалски език, култура и литература с богат опит в превода. При оценяването се прилага разработена система  от комплексни критерии. Почетен член на журито тази година е преводачът и редактор Снежина Томова.
 11. Решението на журито не подлежи на оспорване.
 12. Журито взема решения по всички въпроси, незасегнати в Регламента.
 13. Резултатите ще бъдат обявени на 11 май 2023 г. на сайта на Научноизследователска катедра „Жозе Сарамаго“.
 14. Отличията и сертификатите на участниците ще бъдат връчени публично на честването на Световния ден на португалския език.

 

София, март 2023 г.