Слово при връчването на Нобеловата награда

В процес на разработване …