За нас

Научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“ е учредена в СУ „Св. Климент Охридски“ на 11 ноември 2019 г., когато ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и посланик Луиш Фаро Рамош, президент на „Камойш“ – Институт за сътрудничеството и езика при Министерството на външните работи на Португалия, подписват споразумение за междуинституционално сътрудничество и създаване на научноизследователска катедра на Института „Камойш“ във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет.  

На подписването на споразумението присъстват Н. Пр. г-жа Елена де Алмейда Коутиньо, извънреден и пълномощен посланик на Португалската република в София, проф. д-р Ренета Божанкова, заместник-ректор на Софийския университет, проф. д-р Мадлен Данова, декан на Факултета по класически и нови филологии, проф. д-р Яна Андреева, отговорник на специалност Португалска филология, д-р Анаиза Гордино, директор на Центъра по португалски език и култура „Камойш“ – София и лектор по португалски език и култура в Софийския университет.

За патрон на научноизследователската катедра е избран португалският писател и носител на Нобелова награда за литература Жозе Сарамаго (1922-2010). Неговото художествено творчество е широко познато в България, а академичната португалистика, развивана в Софийския университет, има съществен принос в преводната и в литературнокритическата рецепция на Сарамаговите произведения в страната през последните десетилетия. 

Катедрата „Жозе Сарамаго“ във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет ще развива научноизследователски и образователни проекти в областта на португалската литература и култура, както и на литературата на лузофонските страни, португалската лингвистика и преводознанието. Екипът на катедра „Жозе Сарамаго“ се ръководи от проф. д-р Яна Андреева и включва преподаватели и докторанти от специалност „Португалска филология“ при Катедрата по португалистика и лузофонски изследвания на Факултета по класически и нови филологии.