Traduções para o búlgaro

Възпоминание за манастира.
Превод Здравка Найденова.
София: Народна култура, 1989.

Всички имена.
Превод Йорданка Велинова ду Насименто.София: Карина М 2000.

Евангелието по Исуса Христа.
Превод Даринка Кирчева.
София: Колибри, 2005.

Слепота.
Превод Вера Кирчова-Жекова.
София: Колибри, 2011.

Пътуването на слона.
Превод Маргарита Дренска.
София: Колибри, 2011.

Дон Жуан, или развратникът опростен.
Превод Здравка Найденова.
София: БалканТон, 2012.

Приумиците на смъртта.
Превод Даринка Кирчева.
София: Колибри, 2013.

Проглеждане.
Превод Илияна Чалъкова.
София: Колибри, 2013.

Двойникът.
Превод Илияна Чалъкова.
София: Колибри, 2017.

Kаин.
Превод Даринка Кирчева.
София: Колибри, 2018.

Възпоминание за манастира.

Превод Здравка Найденова.

София: Колибри 2018.

Пещерата

Превод Илияна Чалъкова.

София: Колибри, 2023.